Rabarber

'Duidelijk is dat de natuur gigantisch ontregeld is'

Rabarber

'Door natuurlijke koude hebben ze weinig punten verzameld'

Rabarber

‘Rooien verliep door regen, vorst en hoge waterstand niet volgens ‘t boekje’