Wettelijk minimumloon voor AOW'ers

Wettelijk minimumloon voor AOW'ers

Tot juli 2015 gold het wettelijk minimumloon (WML) niet voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hadden...