Vollegrond

Nieuws 783 bekeken

Asperge Select Plant biedt extra kwaliteit

Het keurmerk Select Plant van Naktuinbouw biedt kopers van aspergeplanten een extra garantie voor een goede kwaliteit van plantmateriaal. Onder het keurmerk vallen 150 van de 250 hectare aspergeplanten in Nederland.

De plantenkwekers die aspergeplanten onder het keurmerk Select Plant leveren kiezen vrijwillig om te voldoen aan extra kwaliteitseisen bovenop de wettelijke eisen. Dat behelst onder andere een test op Fusarium (elke 1/3 hectare een monster, met als grens 0,4 op een schaal tot 3 rond de aanwezigheid van Fusarium).  Verder is een aaltjesonderzoek vereist en wordt de herkomst van het zaad vastgesteld. Daarnaast zijn er intensievere controles dan gebruikelijk op rasechtheid, raszuiverheid, uniformiteit en gezondheid.

Binnen het keurmerk mag maximaal 10 procent van het aantal planten afwijken van het gevraagde plantgewicht en dat mag vervolgens ook nog maar maximaal 10 procent naar beneden toe afwijken. Omdat aspergeplanten ook verhandeld worden tussen plantenkwekers is er een extra administratieve audit. Plantenkwekers zijn bij verhandelde planten ook verplicht de oorspronkelijke herkomst van het plantmateriaal te vermelden.

Het uitgangspunt is om planten binnen 7 dagen na rooien af te leveren. Mochten planten door omstandigheden toch bewaard moeten worden, dan mag dat maximaal 28 dagen bij een RV van minimaal 80 procent en een maximale celtemperatuur van 4 graden Celsius. Bovendien moet de plantenkweker aan de afnemer melden dat de planten bewaard zijn geweest.

Voor het keurmerk geldt de teelttechnische eis dat er zeven jaar vooraf gaande aan de opkweek geen aspergeplanten mogen zijn opgekweekt. Vanwege het ontbreken van officieel te raadplegen bestanden die niet vallen onder de wet op de privacy, zijn er over productiepercelen geen eisen gesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.