Aardwarmte

Aardwarmte2722721

Aardwarmte wordt gezien als een veelbelovende en welkome energiebron voor glasteelten. Maar de subsidiekraan van de overheid dreigt dichtgedraaid te worden en dat kan wel eens de strop betekenen voor diverse aardwarmteprojecten. Groenten & Fruit maakte een overzicht van berichten over de aardwarmteontwikkelingen in tuinbouw.

Nieuws

  • 001_boerderij-image-1521702

    Financiering blijft grootste knelpunt geothermie

    De hoge kredietverlening-eis bij risicovolle voorfinanciering van geothermie blijkt nog steeds het belangrijkste struikelblok om aardwarmteprojecten van de grond te krijgen. Geothermie kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het nationale doel om in 2020 14 procent van de totale energiebehoefte in...

  • 001_rb-image-1649897

    Meer dan 500 ha kassen met duurzame energie

    Het areaal kassen met duurzaam energiegebruik is gestegen naar 529 hectare (stand van eind 2013). Daarmee is de grens van 500 hectare gepasseerd door vooral glasgroentebedrijven. De ontwikkeling van met name aardwarmte gaat in glasgroente sneller dan in de potplanten of snijbloemensector. Dat blijkt...

  • 001_boerderij-image-1594303

    EZ: half miljoen naar matig aardwarmteproject

    Van de drie aardwarmteboringen met een garantie uit de regeling aardwarmte, is totnogtoe aan één project een half miljoen euro uitgekeerd. Dat  betekent dat de opbrengsten van de boring tegenvielen. De volgens het plan aangeboorde aardlaag leverde minder warm water op of water van lagere temperatuur...

  • 001_boerderij-image-1559184

    Aardwarmtebron De Lier presteert boven verwachting

    De productietest van een nieuw aardwarmteproject in De Lier is positief verlopen. In het weekend van 5 en 6 juli is gestart met een injectietest om te beoordelen wat het definitieve brondebiet wordt. De boring is een gezamenlijk project van de tomatenbedrijven Harting Holland en De Bruijn, met samen...

  • 001_boerderij-image-1556732

    'Aardwarmte in tuinbouw heeft wind mee'

    Aardwarmte kan op meer steun rekenen, los van het versnellingsprogramma dat het ministerie van EZ vorige week bekend maakte. Het Platform Geothermie signaleert in gesprekken met het ministerie dat de subsidieregeling SDE mogelijk meer op aardwarmte-ontwikkelingen wordt toegesneden. Zo zouden ook gro...